aktualności o firmie referencje certyfikaty kontakt praca

Gospodarka odpadami


HARMONOGRAM od 1 stycznia 2024 r.

KOREKTA HARMONOGRAMU 2024, zapis strona 9

HARMONOGRAM od 1 stycznia 2023 r.

HARMONOGRAM od 1 stycznia 2022 r.


HARMONOGRAM od 1 maja 2021 r.

harmonogram zawiera przyjęte ZASADY SEGREGACJI;

ZASADY SEGREGACJI 2021 [bez zmian]

Zamieszczono, dnia 26.04.2021 r.


PSZOK nowy regulamin od 1 maja 2021 r.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW 2021

Zamieszczono, dnia 30.04.2021 r.

 HARMONOGRAM ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2021 r.

ZASADY SEGREGACJI

Zamieszczono, dnia 24.12.2020 r.

 


WAŻNE: nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązują:

Przypominamy podstawowe zasady zbierania selektywnego odpadów z podziałem na cztery frakcje tj. tworzywa sztuczne (i metale), papier (i tektura), szkło, odpady ulegające biodegradacji (BIOODPADY).

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE [żółty; niebieski; zielony, brązowy] (BIOODPADY do 2017 r. czarny)nowe PRAWO 2017 selektywne zbieranie [kliknij]

nowe PRAWO 2018 selektywne zbieranie [kliknij]

zasady OPTYMALNEJ segregacji 2016 [kliknij]
... [kliknij "nasze śmieci"] ...

          W 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) "DOMBUD" został wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w następujących gminach: Opalenica (ZM SELEKT), Buk (ZM GOAP), Lwówek, Trzciel, Kuślin, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Pniewy, Kwilcz, Międzychód, Duszniki, Pszczew oraz uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej (jw.) prowadzonego przez Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT w Czempiniu dla wszystkich gmin, członków Związku.

Zamieszczamy obowiązujące REGULAMINY utrzymania czystości i porządku w Gminach [prawo lokalne]:

WAŻNE: od 01.07.2013 r. uruchomione zostało telefoniczne CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA;

nr bezpośredni +48 61 44 24 091;

dla zachowania bezpieczeństwa rozmów i zadowolenia mieszkańców z obsługi rozmowy mogą być nagrywane; telefoniczne CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA czynne jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godz. pracy [poza dniami ustawowo wolnymi od pracy].

 

Przedmiot działania; gospodarka odpadami

    Od 01.01.2007 r. przedsiębiorstwo realizując inwestycyjny plan rozwoju uruchomiło nową działalność w zakresie gospodarki odpadami, obejmując swym obszarem działania przyległe gminy i powiaty. 

 

Wcześniej przedsiębiorstwo uzyskało wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz transportu odpadów na terenie całej Polski, a w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin: Buk, Grodzisk Wlkp., Kuślin, Lwówek, Miedzichowo,

Nowy Tomyśl, Opalenica, Pniewy, Trzciel i Związków Międzygminnych (SELEKT i GOAP).     
   

Posiadana przez Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" Sp. z o.o. baza transportowo-sprzętowa ("magazynowo-transportowa") została doposażona w specjalistyczne pojazdy do transportu odpadów („śmieciarki bezpyłowe”) firm MAN, VOLVO, RENAULT i pojemniki do gromadzenia ("magazynowania") odpadów. Przedsiębiorstwo przystąpiło do nowej działalności

 

proponując szereg nowatorskich rozwiązań szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzając (już w 2007 r.) nowe rodzaje pojemników i tzw. zbiórkę "u źródła".

[fot.1]  [fot.2]

[fot.3 opisy (ZASADY) nadrukowane] ©

[fot.4 opisy; NOWE ZASADY] ©

W zależności od wielkośći "źródła"; do zbiórki selektywnej odpadów Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" Sp. z o.o. proponuje: dla zabudowy "typu jednorodzinnego" worki [fot.1 (do czerwca 2013 r.), fot.3 (od lipca 2013 r.) oraz fot. 4 (opisy wg nowych zasad)]; dla zabudowy "typu wielorodzinnego" pojemniki [fot.2].  

Przedsiębiorstwo zaprasza do współpracy w zakresie gospodarki odpadami firmy i inne jednostki organizacyjne oraz właścicieli, współwłaścicieli i zarządców nieruchomości na których spoczywa obowiązek przekazania odpadów.

    Konkurencyjność i atrakcyjność cenowa, szybkość i sposób reakcji na potrzeby Klienta oraz nowoczesne metody pracy (potwierdzone certyfikatami) to atuty Przedsiębiorstwa Budowlanego "DOMBUD" Sp. z o.o. – Gospodarka Odpadami. 

   Od stycznia 2009 r. oferujemy też dodatkowe usługi w zakresie odbioru gruzu i innych odpadów z budowy (w tym z przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych) i remontów. Dysponujemy pojemnikami do tego typu odpadów od 2,5 do 5,5 m3, posiadamy specjalny zsyp do gruzu z wysokości oraz posiadamy specjalistyczny samochód do transportu gruzu i innych odpadów w pojemnikach, typu "bramowiec".

    W 2013 r. pojazdy wyposażone zostały w monitoring GPS [XTrack] co pozwala śledzić w czasie rzeczywistym ich trasy przejazdu.

    Działający w przedsiębiorstwie system zapewnienia jakości wg normy ISO 9001:2008 dodatkowo nakierowuje wszystkie działania na ciągłe doskonalenie w zaspokojeniu potrzeb Klienta i poprawę jakości świadczonych usług.
Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 wydała znana i ceniona jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Group.

     Na naszej stronie możesz zmierzyć też SWÓJ ŚLAD EKOLOGICZNY [kliknij na link]: "śladekologiczny"

... KALKULATOR ... ślad ekologiczny ...

     Warto też zobaczyć jak to robią inni. Ciekawą prezentację problemu segregacji odpadów przedstawiamy niżej [kliknij na link]: "akcjasegregacja"

     Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie monitorowania odpadów wprowadzono w Gdańsku; zachęcamy do obejrzenia filmu pt. "XTrack monitoruje śmieci w Gdańsku" [kliknij na link]: "monitoringodpadów"

     Filmy prezentujące SYSTEM XTrack:

1. Miasto i Gmina Gdańsk

2. Pełne możliwości SYSTEMU Xtrack

     My też śledzimy nasze pojazdy w czasie rzeczywistym w systemie GPS XTrack.

Aktualizacja tekstu; © Andrzej Kurcewicz, lipiec_2013_czerwiec_2017_grudzień_2023


Akcje, działania 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nowy Tomyśl tj. dla sektora I i sektora II został zorganizowany i uruchomiony (w październiku 2013 r.); poniżej zamieszczamy regulamin PSZOK.

UWAGA: w roku 2021 PSZOK obsługuje tylko mieszkańców Sektora I Gminy Nowy Tomyśl

NOWY ARMONOGRAM od 1 stycznia 2024 r.

KOREKTA HARMONOGRAMU 2024, zapis strona 9

Mapy dojazdowe - jak nas znaleźć [kliknij aby powiększyć]


 
        [mapa Nowego Tomyśla]


PSZOK nowy regulamin od 1 maja 2021 r.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW 2021

Zamieszczono, dnia 30.04.2021 r.

 PSZOK zmiany [obowiązują od 21 września 2018 r.]

REGULAMIN PSZOK obowiązuje bez zmian do dnia 28 lutego 2021 r.

REGULAMIN PSZOK 1; Nowy Tomyśl;

Informujemy, że od dnia 4 marca 2019 r. teren PSZOK objęty jest wizyjnym systemem kontroli.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW;

 


Zmiany dla PSZOK, które obowiązują od 30 lipca 2015 r. opublikowano w aktualnościach; zmiany obowiązywały kolejno do 31 października 2015 r., do 30 listopada 2015 r. i do 05 stycznia 2016 r. oraz [z korektą] obowiązują dalej na podstawie nowej umowy do 06 stycznia 2018 r. [i dalej do 30.06.2018 r.]

Regulamin PSZOK 1; Nowy Tomyśl;

Regulamin PSZOK 2; Bukowiec;

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW;

_______________________________________________________

  

Od 01.07.2013 r. obowiązują w całości przepisy (zmienione) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami).

Stan prawny; prawo miejscowe w poszczególnych gminach jest znane i opublikowane.

Gminy (Związki Gmin i Międzygminne) rozstrzygnęły przetargi; wyłoniły w procedurze przetargowej lub w dialogu technicznym wybrały Wykonawcę usług odbioru i zagospodarownia odpadów komunalnych (lub tylko odbioru i transportu).

_______________________________________________________

Przedsiębiorstwo nasze od 1 lipca 2013 r. obsługiwało:

1. Gminę Buk; w okresie umownym do 30.09.2013 r. - dotyczy mieszkańców osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu; umowa została rozwiązana, od 01.10.2013 r. mieszkańców obsługuje ZGK Sp. z o.o. w Buku,

2. Gminę Nowy Tomyśl [sektor I oraz sektor II]; w okresie umownym do 30.06.2015 r.,

3. Gminę Opalenica; w okresie umownym do 31.12.2013 r.,

4. Gminę Pniewy; w okresie umownym do 30.06.2015 r.

Uwaga: Informacje szczegółowe dla mieszkańców tych Gmin oraz harmonogramy zamieszczone zostały poniżej.

 

Przedsiębiorstwo nasze od 1 stycznia 2014 r. obsługuje:

1. Gminę Nowy Tomyśl [sektor I oraz sektor II]; w okresie umownym do 30.06.2015 r., i nadal do 31.10.2015 r., i nadal do 30.11.2015 r.

2. Gminę Pniewy; w okresie umownym do 30.06.2015 r., i nadal do 31.10.2015 r.

_______________________________________________________

Uwaga WAŻNE: NOWE HARMONOGRAMY publikujemy poniżej ...NOWY HARMONOGRAM od 1 stycznia 2022 r.


HARMONOGRAM od 1 maja 2021 r.

harmonogram zawiera przyjęte ZASADY SEGREGACJI;

ZASADY SEGREGACJI 2021 [bez zmian]

Zamieszczono, dnia 26.04.2021 r.


PSZOK nowy regulamin od 1 maja 2021 r.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW 2021

Zamieszczono, dnia 30.04.2021 r.

 


HARMONOGRAM obowiązywał od 1 stycznia 2019 r.; odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Sektor I:


Nowy Tomyśl; Sektor I rok 2019


Mapy dojazdowe - jak nas znaleźć [kliknij aby powiększyć]


 
        mapa Nowego Tomyśla

HARMONOGRAM od 1 lipca 2018 r.; odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Sektor I:


Nowy Tomyśl; Sektor I od 1 lipca 2018 r.


HARMONOGRAM na 2018 r.; odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

3.0 Nowy Tomyśl; rok 2018

2.0 Nowy Tomyśl; rok 2017

1.0 Nowy Tomyśl; rok 2016

archiwalne HARMONOGRAMY na 2015 r. dla:

1.4 Gmina Nowy Tomyśl grudzień 2015;

1.3 Gmina Nowy Tomyśl listopad 2015;

1.2 kontynuacja [2] Gmina Nowy Tomyśl 2015;

 1. Gmina Nowy Tomyśl 2015;

2. KOREKTA Nowy Tomyśl 2015;

3. KOMUNIKAT Nowy Tomyśl 2015;

4. Gmina Pniewy 2015;

4.2 kontynuacja Gmina Pniewy 2015;

 

obowiązywały od stycznia 2014 r. dla:

1. Gminy Nowy Tomyśl 2014 [sektor I; sektor II];

2. Gminy Pniewy 2014;

_______________________________________________________

obowiązywały od 1 lipca 2013 r. dla:

1. Gminy Nowy Tomyśl [sektor I oraz sektor II]; 

2. Gminy Opalenica; 

3. Gminy Pniewy;

WAŻNE: od 1 października 2013 r. w ramach porozumień i aneksów do umów odpady komunalne z osiedli mieszkaniowych w Buku odbiera Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku. ZGK Sp. z o.o. w Buku deklaruje, że terminy odbioru wg harmonogramu do 31.12.2013 r. pozostają bez zmian.

_______________________________________________________

Przy wystawianiu pojemników i worków do odbioru prosimy o ich wystawianie w dniu odbioru [do godz. 6:00] lub w dniu poprzedzającym odbiór [w godzinach wieczornych].

Dodatkowe informacje uzupełniające oraz wyjaśnienia publikowane będą sukcesywnie.

W sytuacjach szczególnych np. awarii pojazdu odbiory zostaną wykonane w następnym dniu roboczym.

Ważne: przy braku wystawienia w dniu odbioru lub wystawieniu po terminie, po "przejechaniu" śmieciarki lub pojazdu odbierającego odpady odebrane zostaną w następnym cyklicznym terminie odbioru wg harmonogramu.

_______________________________________________________

Zasady segregacji dla zbiórki selektywnej, dla poszczególnych Gmin:

1.1 ulotka dla Gminy Nowy Tomyśl

1.2 ulotka dla Spółdzielni Mieszkaniowej 

2.1 ulotka dla Gminy Opalenica [ZM CZO SELEKT]

3.1 ulotka dla Gminy Pniewy

4.1 ulotka dla Gminy Buk [ZM GOAP]

_______________________________________________________

Przypominamy podstawowe zasady zbierania selektywnego odpadów z podziałem na trzy i cztery frakcje [tworzywa sztuczne (i metale), papier (i tektura), szkło, odpady ulegające biodegradacji]

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE [żółty; niebieski; zielony, brązowy] nowe PRAWO 2017 selektywne zbieranie [kliknij]

zasady OPTYMALNEJ segregacji 2016 [kliknij]


ODPADY KOMUNALNE WIELKOGABARYTOWE [OKW] 

ogólna definicja OKW; ogółna © DOMBUD [kliknij]


 • Poniżej podajemy adresy z których odbieramy baterie - w tych miejscach można baterie pozostawić w specjalnych pojemnikach; obsługujemy kompleksowo Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Tomyślu tj. osiedla spółdzielcze w Nowym Tomyślu, Opalenicy, Buku i Pniewach; oto adresy:
 1. os. Stefana Batorego 32, siedziba SM w Nowym Tomyślu,
 2. os. Stefana Batorego 52, Administracja SM w Nowym Tomyślu,
 3. os. Centrum 13, Opalenica, Administracja SM w Opalenicy,
 4. os. Przyjaźni 1, Buk, Administracja SM w Buku,
 5. ul. Spacerowa 14, Pniewy, Administracja SM w Pniewach,
 6. ul. E. Sczanieckiej 2, Nowy Tomyśl, [siedziba DOMBUD],
 7. jw. sklep, hurtownia materiałów budowlanych [do godz. 16:00],
 8. PSZOK wg regulaminu.
 • Akcja "EDUKACJA"; zobacz [kliknij na] "batermena; to ekoludek DOMBUD" i foto pojemnika. "Batermen" nie jest zabawką i powstał tylko do celów edukacyjnych. Wszystkie zużyte (wyczerpane) baterie z których powstał "batermen" są odpadem niebezpiecznym. Nasze hasło tego działania to: "Batermen do pojemnika nie do śmietnika".  

      © DOMBUD

     © DOMBUD  

 • DOMBUD w swoim działaniu Gospodarka Odpadami zaprasza też do udziału w akcjach ogólnopolskich; każdy wrzesień to kolejne "SPRZĄTANIE ŚWIATA". Zapraszamy szczególnie przedszkola i szkoły. Od 1994 r., w każdy trzeci weekend września wraz z milionami wolontariuszy (na całym świecie); młodzieżą i wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska wyruszamy do lasów, do parków, na pobocza dróg i ścieżek, na "nasze osiedla" i sprzątamy. To nasza wspólna lekcja ekologii. Akcje "Clean up the World" przypadają w każdy trzeci weekend września. Więcej szczegółów na stronie:
 • http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/
 • http://www.naszaziemia.pl/
 • DOMBUD włącza się też w obchody Światowego Dnia Ziemi [zawsze w kwietniu]. Akcje "ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA" to realizacja "DNIA ZIEMI" w praktyce. Więcej szczegółów na stronie:
 • http://www.dzienziemi.org.pl/
 • http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-ziemi-0 

   © Fundacja Nasza Ziemia

[plakat akcji 2012]

   © Fundacja Nasza Ziemia

[plakat akcji 2013]

 • Zaplanowana przez DOMBUD na cały rok akcja "ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA" to Nasza inicjatywa "Sprzątanie Świata przez Cały Rok" i wspólne działanie.

"Pomagaj Ziemi Codziennie" [kliknij]

Przypominamy, że zawsze w kwietniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi; my polecamy też inne działania; patrz wyżej [i kliknij] jak "pomagać Ziemi codziennie".

Dzień Ziemi 2014 w Polsce to kulminacja 27 kwietnia 2014 r.; hasło kampanii edukacyjnej "Zmieniaj nawyki - nie klimat"

   © Dzień Ziemi 2014

[© Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej; plakat akcji 2014]

Dzień Ziemi 2015 w Polsce to kulminacja 26 kwietnia 2015 r.; hasło kampanii edukacyjnej "Z energią zmieńmy źródła"

   © Dzień Ziemi 2015

[© Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej; plakat akcji 2015]

Dzień Ziemi 2016 w Polsce, kulminacja 24 kwietnia 2016 r.; hasło kampanii edukacyjnej "Palący Temat - Niska Emisja!"

   © Dzień Ziemi 2016

[© Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej; plakat akcji 2016]

   © DOMBUD 2016

   © DOMBUD 2016

 


... Nie truj sąsiada; spot filmowy ...


   © DOMBUD 2017

Światowy Dzień Ziemi [zawsze w kwietniu]

http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-ziemi-0 


Ceny i harmonogramy 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Uwaga WAŻNE: NOWE HARMONOGRAMY ...


NOWY ARMONOGRAM od 1 stycznia 2024 r.

KOREKTA HARMONOGRAMU 2024, zapis strona 9

HARMONOGRAM od 1 stycznia 2023 r.

HARMONOGRAM od 1 stycznia 2022 r.


HARMONOGRAM od 1 maja 2021 r.

harmonogram zawiera przyjęte ZASADY SEGREGACJI;

ZASADY SEGREGACJI 2021 [bez zmian]

Zamieszczono, dnia 26.04.2021 r.


PSZOK nowy regulamin od 1 maja 2021 r.

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW 2021

Zamieszczono, dnia 30.04.2021 r.

 HARMONOGRAM ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2021 r.

ZASADY SEGREGACJI

Zamieszczono, dnia 24.12.2020 r.

 

NOWY HARMONOGRAM obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.; odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Sektor I:


Nowy Tomyśl; Sektor I rok 2019


Mapy dojazdowe - jak nas znaleźć [kliknij aby powiększyć]


 
        [mapa Nowego Tomyśla]

HARMONOGRAM od 1 lipca 2018 r.; odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Sektor I:


archiwalny HARMONOGRAM na 2018 r.; odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

3.0 Nowy Tomyśl; rok 2018

2.0 Nowy Tomyśl; rok 2017

1.0 Nowy Tomyśl; rok 2016


HARMONOGRAM na 2018 r. dla FIRM zamieszczono poniżej ...

___________________

 ... 2018 "FIRMY" HARMONOGRAM

WAŻNE: dla Klientów z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych ("FIRMY") w Gminie Nowy Tomyśl [i innych Gminach] wg podpisanych umów; w 2018 r. ulegają zmianie harmonogramy odbioru odpadów komunalnych stałych (zmieszanych) i odpadów zebranych selektywnie; poniżej zamieszczamy harmonogramy; terminy zostały ustalone indywidualnie wg umów i rejonów tj. wg siedziby (adresu) Klienta:

[odpady ZMIESZANE i ZBIERANE SELEKTYWNIE]

__________________________________________

Koszt wykonania usługi, dla Klientów, których nie obejmuje NOWY SYSTEM GOSPDARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI jest uzależniony od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaje odpadów (analizując wg katalogu odpadów)
 • ilość odpadów
 • częstotliwość odbiorów
 • miejsce odbiorów

Ustalenie standardowego cennika odbioru (wywozu) odpadów jest bardzo trudne do wykonania. Dlatego też do każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie dostosowując cennik w oparciu o informacje przesłane na nasz adres e-mail: odpady@dombud-nt.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numer 61 4424430 lub bezpośrednio 664 471 398 gwarantując tym samym rzetelne przygotowanie oferty.

__________________________________________

Przypominamy podstawowe zasady zbierania selektywnego odpadów z podziałem na trzy frakcje [tworzywa sztuczne, papier (i tektura), szkło]

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE [żółty; niebieski; zielony] 


nowe PRAWO 2017 selektywne zbieranie [kliknij]

zasady OPTYMALNEJ segregacji 2016 [kliknij]

__________________________________________

Uwagi do harmonogramów:

 • nowe harmonogramy odbioru odpadów stałych; niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie ustalane są z zachowaniem cyklu wg wymagań, tj. wg zawartych umów dla poszczególnych Gmin,
 • osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu tj. w Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Pniewach obsługiwane są wg harmonogramów i ustaleń szczegółowych z administracjami poszczególnych osiedli wg zawartej umowy dla Gminy Nowy Tomyśl i zawartych umów przez odbierających w pozostałych Gminach.

Archiwum

Harmonogramy odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach [tworzywa sztuczne, papier (i tektura), szkło]

Nowe; aktualne harmonogramy patrz wyżej.

KOREKTA HARMONOGRAMU 2024, zapis strona 9

Harmonogramów archiwalnych nie zamieszczamy.

Nasze działania przed 1 lipca 2013 r.

ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA, 16 marzec 2013 r.; Nowy Tomyśl

ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA, 23 marzec 2013 r.; Pniewy

ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA, 22 czerwiec 2013 r.; Nowy Tomyśl

ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA, 29 czerwiec 2013 r.; Pniewy

akcja "ELEKTRONIKA .....", wrzesień 2013 r.; Opalenica; harmonogram

akcja "ELEKTRONIKA .....", październik 2013 r.; Pniewy; harmonogram

akcja "ELEKTRONIKA .....", listopad 2013 r.; Nowy Tomyśl; harmonogram

Szczegóły o odbiorach po 1 lipca 2013 r. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [z miejscami odbioru] zamieszczone zostaną w harmonogramach dla danej Gminy.

__________________________________________

 Aktualizacja tekstu; © Andrzej Kurcewicz, lipiec_2013_styczeń_2019.


 
Nasza oferta
BUDOWNICTWO

Budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, hale sportowe, obiekty przemysłowe i inne obiekty budowlane. Kompleksowe realizacje obiektów. Farby CAPAROL - mieszalnik kolorów. Zobacz naszą ofertę.

... CAPAROL ociepla dom ...

... ocieplenia CAPAROL ...

... inspiracje CAPAROL ...

... ekstremalne fasady ...

Budowaliśmy w 2021 r. dla:

... MPA Development, Opalenica ...


oraz dla:

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Nowym Tomyślu ... nadal budujemy ...

... os. Północ 19A, Nowy Tomyśl ...

... os. Centrum 19 ... ZAKOŃCZONA ...

... os. Centrum 17, Opalenica ...


Budujemy nadal dla LINEA Sp. z o.o.

... LINEA FORMA [1] ...

... LINEA FORMA [2] ...

... LINEA PIANO [3] ...


Nasze nowe realizacje:
 

OKNA PVC

Zobacz nową ofertę w zakresie produkcji okien i drzwi z tworzyw sztucznych. Pytaj o © ideal 7000 i ideal 8000. Wykonaliśmy własne badania w ITB na zgodność z normą PN-EN 14351-1 [dotyczy to deklaracji zgodności CE]. Zapraszamy.

... NOWOŚCI w ALUPLAST Polska ...

ZŁOTY MEDAL MTP 2023

https://www.aluplast.com.pl/

[filmy produktowe] 

GOSPODARKA ODPADAMI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą "gospodarki odpadami". Jak masz problem z odpadami - to przyjdź do nas. Odbieramy odpady komunalne, odpady (gruzy) z budów i remontów oraz inne odpady. Wejdź po inne informacje: Akcje, działania ..... oraz Harmonogramy ... [archiwalne też].


... tak pracujemy z XTrack ...

... trzy śmieciarki ...

... trujemy się sami ...

... NIE truj sąsiada ...

... niska emisja; SMOG ...

... powietrze; Nowy Tomyśl 1 ...

... powietrze; Nowy Tomyśl 2 ...

... powietrze; Nowy Tomyśl 3 ... 
Sklepy - hurtownia
Zobacz nasze realizacje


aktualności | o firmie | referencje | certyfikaty | kontakt | praca

© 2006-2024 DOMBUD Sp. z o.o.